Tuỳ chọn cấu hình khác

Sản phẩm bạn đã chọn:

Tên sản phẩm

Màu:

*

M3 Pro gồm tuỳ chọn RAM 18GB, 36GB

M3 Pro không thể chọn bộ nhớ SSD 8TB

M3 Pro 12CPU dùng bộ sạc 96W miễn phí

Microsoft Office (Gia hạn mỗi năm)

Tìm hiểu thêm Microsoft Office 365?
Tổng tiền dự kiến theo tùy chỉnh:
Bao gồm thuế GTGT khoảng

Thông tin đặt hàng

Sau khi bấm đặt hàng, Vender sẽ liên hệ với Anh/Chị để xác nhận đơn hàng.

Về đầu trang