- 4%
iPad Pro 12.9-inch M2 2022 - 128GB Wi-Fi - Hàng chính hãng
27.990.000đ 29.199.000đ
Có 2 tùy chọn
12.9"  M2 8 CPU 8GB 128GB USB-C 682 grams MNXP3 MNXQ3 20W Gray & Silver SDR 600 nits XDR 1000 nits toàn màn hình; 1600 nits (ở chế độ HDR) 18/10/2022
- 1%
iPad Pro 12.9-inch M2 2022 - 128GB Wi-Fi + 5G (Cellular) - Hàng chính hãng
32.800.000đ 33.099.000đ
Có 2 tùy chọn
12.9"  M2 8 CPU 8GB 128GB USB-C 685 grams MP1X3 MP1Y3 20W Gray & Silver SDR 600 nits XDR 1000 nits toàn màn hình; 1600 nits (ở chế độ HDR) 18/10/2022
- 0%
iPad Pro 12.9-inch M2 2022 - 256GB Wi-Fi - Hàng chính hãng
31.690.000đ 31.799.000đ
Có 2 tùy chọn
12.9"  M2 8 CPU 8GB 256GB USB-C 682 grams MNXR3 MNXT3 20W Gray & Silver SDR 600 nits XDR 1000 nits toàn màn hình; 1600 nits (ở chế độ HDR) 18/10/2022
- 1%
iPad Pro 12.9-inch M2 2022 - 256GB Wi-Fi + 5G (Cellular) - Hàng chính hãng
35.200.000đ 35.699.000đ
Có 2 tùy chọn
12.9"  M2 8 CPU 8GB 256GB USB-C 685 grams MP213 MP203 20W Gray & Silver SDR 600 nits XDR 1000 nits toàn màn hình; 1600 nits (ở chế độ HDR) 18/10/2022
- 2%
iPad Pro 12.9-inch M2 2022 - 512GB Wi-Fi - Hàng chính hãng
39.000.000đ 39.990.000đ
Có 2 tùy chọn
12.9"  M2 8 CPU 8GB 512GB USB-C 682 grams MNXV3 MNXU3 20W Gray & Silver SDR 600 nits XDR 1000 nits toàn màn hình; 1600 nits (ở chế độ HDR) 18/10/2022
- 2%
iPad Pro 12.9-inch M2 2022 - 512GB Wi-Fi + 5G (Cellular) - Hàng chính hãng
43.000.000đ 43.990.000đ
Có 2 tùy chọn
12.9"  M2 8 CPU 8GB 512GB USB-C 685 grams MP233 MP223 20W Gray & Silver SDR 600 nits XDR 1000 nits toàn màn hình; 1600 nits (ở chế độ HDR) 18/10/2022
- 2%
iPad Pro 12.9-inch M2 2022 - 1TB Wi-Fi - Hàng chính hãng
47.200.000đ 47.990.000đ
Có 2 tùy chọn
12.9"  M2 8 CPU 16GB 1TB USB-C 682 grams MNXX3 MNXW3 20W Gray & Silver SDR 600 nits XDR 1000 nits toàn màn hình; 1600 nits (ở chế độ HDR) 18/10/2022
- 2%
iPad Pro 12.9-inch M2 2022 -1TB Wi-Fi + 5G (Cellular) - Hàng chính hãng
50.800.000đ 51.990.000đ
Có 2 tùy chọn
12.9"  M2 8 CPU 16GB 1TB USB-C 685 grams MP253 MP243 20W Gray & Silver SDR 600 nits XDR 1000 nits toàn màn hình; 1600 nits (ở chế độ HDR) 18/10/2022
- 3%
iPad Pro 12.9-inch M2 2022 - 2TB Wi-Fi - Hàng chính hãng
57.200.000đ 58.990.000đ
Có 2 tùy chọn
12.9"  M2 8 CPU 16GB 2TB USB-C 682 grams MNY03 MNXY3 20W Gray & Silver XDR 1000 nits toàn màn hình; 1600 nits (ở chế độ HDR) SDR 600 nits 18/10/2022
- 3%
iPad Pro 12.9-inch M2 2022 - 2TB Wi-Fi + 5G (Cellular) - Hàng chính hãng
61.200.000đ 62.990.000đ
Có 2 tùy chọn
12.9"  M2 8 CPU 16GB 2TB USB-C 685 grams MP273 MP263 20W Gray & Silver XDR 1000 nits toàn màn hình; 1600 nits (ở chế độ HDR) SDR 600 nits 18/10/2022
Apple Care+ cho iPad
2.299.000đ
Có 16 tùy chọn
Gia hạn bảo hành chính hãng thêm 1 năm
Về đầu trang
Thu gọn