- 2%
iPad Pro 13 inch M4 (2024) - 256GB Wifi Chính hãng Việt Nam
37.390.000đ 37.999.000đ
Có 2 tùy chọn
13"  M4 9 CPU 8GB 256GB USB-C 579 grams MVX23ZA/A MVX33ZA/A 20W Space Black / Silver SDR 1000 nits XDR 1000 nits toàn màn hình; 1600 nits (ở chế độ HDR) 7/5/2024
- 1%
iPad Pro 13 inch M4 (2024) - 256GB Wifi + 5G (Cellular) Chính hãng Việt Nam
42.890.000đ 43.499.000đ
Có 2 tùy chọn
13"  M4 9 CPU 8GB 256GB USB-C 582 grams MVXR3ZA/A MVXT3ZA/A 20W Space Black / Silver XDR 1000 nits toàn màn hình; 1600 nits (ở chế độ HDR) SDR 1000 nits 7/5/2024
- 1%
iPad Pro 13 inch M4 (2024) - 512GB Wifi Chính hãng Việt Nam
42.890.000đ 43.499.000đ
Có 2 tùy chọn
13"  M4 9 CPU 8GB 512GB USB-C 579 grams MVX43ZA/A MVX53ZA/A 20W Space Black / Silver XDR 1000 nits toàn màn hình; 1600 nits (ở chế độ HDR) SDR 1000 nits 7/5/2024
- 1%
iPad Pro 13 inch M4 (2024) - 512GB Wifi + 5G (Cellular) Chính hãng Việt Nam
48.390.000đ 48.999.000đ
Có 2 tùy chọn
13"  M4 9 CPU 8GB 512GB USB-C 582 grams MVXU3ZA/A MVXV3ZA/A 20W Space Black / Silver SDR 1000 nits XDR 1000 nits toàn màn hình; 1600 nits (ở chế độ HDR) 7/5/2024
- 5%
iPad Pro 13 inch M4 (2024) - 1TB Wifi Chính hãng Việt Nam
54.390.000đ 57.499.000đ
Có 4 tùy chọn
13"  M4 10 CPU 16GB 1TB USB-C 579 grams MVX73ZA/A MVX63ZA/A MWRF3ZA/A MWRG3ZA/A 20W Space Black / Silver SDR 1000 nits XDR 1000 nits toàn màn hình; 1600 nits (ở chế độ HDR) 7/5/2024
- 5%
iPad Pro 13 inch M4 (2024) - 1TB Wifi + 5G (Cellular) Chính hãng Việt Nam
59.890.000đ 62.999.000đ
Có 4 tùy chọn
13"  M4 10 CPU 16GB 1TB USB-C 582 grams MVXW3ZA/A MVXX3ZA/A MWRY3ZA/A MWT03ZA/A 20W Space Black / Silver SDR 1000 nits XDR 1000 nits toàn màn hình; 1600 nits (ở chế độ HDR) 7/5/2024
- 5%
iPad Pro 13 inch M4 (2024) - 2TB Wifi Chính hãng Việt Nam
65.890.000đ 68.999.000đ
Có 4 tùy chọn
13"  M4 10 CPU 16GB 2TB USB-C 579 grams MVX83ZA/A MVX93ZA/A MWRJ3ZA/A MWRH3ZA/A 20W Space Black / Silver XDR 1000 nits toàn màn hình; 1600 nits (ở chế độ HDR) SDR 1000 nits 7/5/2024
- 4%
iPad Pro 13 inch M4 (2024) - 2TB Wifi + 5G (Cellular) Chính hãng Việt Nam
71.390.000đ 74.499.000đ
Có 4 tùy chọn
13"  M4 10 CPU 16GB 2TB USB-C 582 grams MVY03ZA/A MVXY3ZA/A MWT13ZA/A MWT23ZA/A 20W Space Black / Silver SDR 1000 nits XDR 1000 nits toàn màn hình; 1600 nits (ở chế độ HDR) 7/5/2024
Về đầu trang
Thu gọn