- 49% MAC MINI M1
Mac Mini Late 2020 - M1 / 8GB / 512GB - Hàng chính hãng - MGNT3SA/A
10.990.000đ 21.590.000đ
Có 1 tùy chọn
 M1 8 CPU 8 GPU 8GB 1.2 Kg MGNT3 Silver 11/11/2020 Giảm thêm 100.000 khi chụp check-in tại cửa hàng
- 30% MAC MINI M1
Mac Mini Late 2020 - M1 / Option 16GB / 256GB - Hàng chính hãng - Z12N000B8
15.990.000đ 22.790.000đ
Có 1 tùy chọn
 M1 8 CPU 8 GPU 16GB 1.2 Kg Z12N000B8 Silver 11/11/2020
Mac Mini M2 8-Core CPU / 10-Core GPU / 8GB RAM / 256GB - Chính hãng - Part: MMFJ3SA/A
14.990.000đ
Có 1 tùy chọn
 M2 8 CPU 10 GPU 8GB 256GB 2 x Thunderbolt 4 Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E 1.18 Kg MMFJ3 Silver 18/1/2023
- 0%
Mac Mini M2 8-Core CPU / 10-Core GPU / 8GB RAM / 512GB - Chính hãng - Part: MMFK3SA/A
19.900.000đ 19.999.000đ
Có 1 tùy chọn
 M2 8 CPU 10 GPU 8GB 512GB 2 x Thunderbolt 4 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 1.18 Kg MMFK3 Silver 18/1/2023
- 1%
Mac Mini M2 Pro 10-Core CPU / 16-Core GPU / 16GB RAM / 512GB - Chính hãng - Part: MNH73SA/A
31.690.000đ 31.999.000đ
Có 1 tùy chọn
 M2 Pro 10 CPU 16 GPU 16GB 512GB Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 4 x Thunderbolt 4 1.28 Kg MNH73 Silver 18/1/2023
- 0% MÁY OPTION
Mac Mini M2 Pro 12-Core CPU / 19-Core GPU / 32GB RAM / 512GB - Chính hãng - Part: Z170000A6
49.390.000đ 49.499.000đ
Có 1 tùy chọn
 M2 Pro 12 CPU 19 GPU 32GB 512GB Bluetooth 5.3 4 x Thunderbolt 4 Wi-Fi 6E 1.28 Kg Z170000A6 Silver 18/1/2023
- 0% MÁY OPTION
Mac Mini M2 8-Core CPU / 10-Core GPU / 16GB RAM / 1TB - Chính hãng - Part: Z16K00063
29.900.000đ 29.999.000đ
Có 1 tùy chọn
 M2 8 CPU 10 GPU 16GB 1TB Wi-Fi 6E 2 x Thunderbolt 4 Bluetooth 5.3 1.18 Kg Z16K00063 Silver 18/1/2023
- 0% MÁY OPTION
Mac Mini M2 Pro 10-Core CPU / 16-Core GPU / 32GB RAM / 1TB - Chính hãng - Part: Z170000A2
46.990.000đ 46.999.000đ
Có 1 tùy chọn
 M2 Pro 10 CPU 16 GPU 32GB 1TB Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 4 x Thunderbolt 4 1.28 Kg Z170000A2 Silver 18/1/2023
- 0% MÁY OPTION
Mac Mini M2 8-Core CPU / 10-Core GPU / 16GB RAM / 256GB - Chính hãng - Part: Z16K0005U
19.990.000đ 19.999.000đ
Có 1 tùy chọn
 M2 8 CPU 10 GPU 16GB 256GB 2 x Thunderbolt 4 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 1.18 Kg Z16K0005U Silver 18/1/2023
MÁY OPTION
Mac Mini M2 8-Core CPU / 10-Core GPU / 24GB RAM / 512GB - Chính hãng - Part: Z16K0005Z
30.590.000đ
Có 1 tùy chọn
 M2 8 CPU 10 GPU 24GB 512GB 2 x Thunderbolt 4 Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E 1.18 Kg Z16K0005Z Silver 18/1/2023
- 1% MÁY OPTION
Mac Mini M2 8-Core CPU / 10-Core GPU / 16GB RAM / 512GB - Chính hãng - Part: Z16K0005Y
24.800.000đ 24.999.000đ
Có 1 tùy chọn
 M2 8 CPU 10 GPU 16GB 512GB 2 x Thunderbolt 4 Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E 1.18 Kg Z16K0005Y Silver 18/1/2023
- 0% MÁY OPTION
Mac Mini M2 Pro 12-Core CPU / 19-Core GPU / 16GB RAM / 1TB - Chính hãng - Part: Z1700009P
44.400.000đ 44.499.000đ
Có 1 tùy chọn
 M2 Pro 12 CPU 19 GPU 16GB 1TB 4 x Thunderbolt 4 Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E 1.28 Kg Z1700009P Silver 18/1/2023
Về đầu trang
Thu gọn