Mac Mini M2 8-Core CPU / 10-Core GPU / 8GB RAM / 256GB - Chính hãng - Part: MMFJ3SA/A
14.990.000đ
Có 1 tùy chọn
 M2 8 CPU 10 GPU 8GB 256GB 2 x Thunderbolt 4 Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E 1.18 Kg MMFJ3 Silver
- 0%
Mac Mini M2 8-Core CPU / 10-Core GPU / 8GB RAM / 512GB - Chính hãng - Part: MMFK3SA/A
19.900.000đ 19.999.000đ
Có 1 tùy chọn
 M2 8 CPU 10 GPU 8GB 512GB 2 x Thunderbolt 4 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 1.18 Kg MMFK3 Silver
- 0% MÁY OPTION
Mac Mini M2 8-Core CPU / 10-Core GPU / 16GB RAM / 256GB - Chính hãng - Part: Z16K0005U
19.990.000đ 19.999.000đ
Có 1 tùy chọn
 M2 8 CPU 10 GPU 16GB 256GB 2 x Thunderbolt 4 Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E 1.18 Kg Z16K0005U Silver
- 1% MÁY OPTION
Mac Mini M2 8-Core CPU / 10-Core GPU / 16GB RAM / 512GB - Chính hãng - Part: Z16K0005Y
24.800.000đ 24.999.000đ
Có 1 tùy chọn
 M2 8 CPU 10 GPU 16GB 512GB 2 x Thunderbolt 4 Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E 1.18 Kg Z16K0005Y Silver
- 0% MÁY OPTION
Mac Mini M2 8-Core CPU / 10-Core GPU / 16GB RAM / 1TB - Chính hãng - Part: Z16K00063
29.900.000đ 29.999.000đ
Có 1 tùy chọn
 M2 8 CPU 10 GPU 16GB 1TB Wi-Fi 6E 2 x Thunderbolt 4 Bluetooth 5.3 1.18 Kg Z16K00063 Silver
- 0% MÁY OPTION
Mac Mini M2 8-Core CPU / 10-Core GPU / 24GB RAM / 512GB - Chính hãng - Part: Z16K0005Z
29.990.000đ 29.999.000đ
Có 1 tùy chọn
 M2 8 CPU 10 GPU 24GB 512GB Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 2 x Thunderbolt 4 1.18 Kg Z16K0005Z Silver
- 1%
Mac Mini M2 Pro 10-Core CPU / 16-Core GPU / 16GB RAM / 512GB - Chính hãng - Part: MNH73SA/A
31.690.000đ 31.999.000đ
Có 1 tùy chọn
 M2 Pro 10 CPU 16 GPU 16GB 512GB Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 4 x Thunderbolt 4 1.28 Kg MNH73 Silver
- 0% MÁY OPTION
Mac Mini M2 Pro 10-Core CPU / 16-Core GPU / 32GB RAM / 1TB - Chính hãng - Part: Z170000A2
46.990.000đ 46.999.000đ
Có 1 tùy chọn
 M2 Pro 10 CPU 16 GPU 32GB 1TB Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 4 x Thunderbolt 4 1.28 Kg Z170000A2 Silver
- 0% MÁY OPTION
Mac Mini M2 Pro 12-Core CPU / 19-Core GPU / 16GB RAM / 1TB - Chính hãng - Part: Z1700009P
44.400.000đ 44.499.000đ
Có 1 tùy chọn
 M2 Pro 12 CPU 19 GPU 16GB 1TB 4 x Thunderbolt 4 Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6E 1.28 Kg Z1700009P Silver
- 0% MÁY OPTION
Mac Mini M2 Pro 12-Core CPU / 19-Core GPU / 32GB RAM / 512GB - Chính hãng - Part: Z170000A6
49.390.000đ 49.499.000đ
Có 1 tùy chọn
 M2 Pro 12 CPU 19 GPU 32GB 512GB Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 4 x Thunderbolt 4 1.28 Kg Z170000A6 Silver
- 0% MÁY OPTION
Mac Mini M2 Pro 12-Core CPU / 19-Core GPU / 32GB RAM / 1TB - Chính hãng - Part: Z170000A7
54.400.000đ 54.499.000đ
Có 1 tùy chọn
 M2 Pro 12 CPU 19 GPU 32GB 1TB Bluetooth 5.3 4 x Thunderbolt 4 Wi-Fi 6E 1.28 Kg Z170000A7 Silver
- 17%
Apple Care+ cho Mac Mini M2 / M1
2.990.000đ 3.599.000đ
Có 2 tùy chọn
S9703ZX/A Gia hạn bảo hành chính hãng thêm 2 năm
Về đầu trang
Thu gọn