- 7%
Ổ Cứng Để Bàn Chuyên dụng (RAID) LaCie 2big Dock Thunderbolt 3 + SRS + USB 3.1 - 16TB - STLG16000400
27.990.000đ 30.190.000đ
Có 1 tùy chọn
16TB Thunderbolt 3 & USB 3.1 2.9 Kg STLG16000400 Silver R/W: 440 MB/s
- 39%
Ổ Cứng Di Động LaCie Portable SSD 2TB USB-C + Rescue - STKS2000400
7.290.000đ 11.990.000đ
Có 1 tùy chọn
1TB USB-C 45 grams STKS1000400 Moon Silver R/W: 1050 MB/s
- 42%
Ổ Cứng Di Động LaCie Portable SSD 1TB USB-C + Rescue - STKS1000400
4.290.000đ 7.390.000đ
Có 1 tùy chọn
1TB USB-C 45 grams STKS1000400 Moon Silver R/W: 1050 MB/s
- 46%
Ổ Cứng Di Động LaCie Portable SSD 500GB USB-C + Rescue - STKS500400
2.490.000đ 4.590.000đ
Có 1 tùy chọn
500GB USB-C 45 grams STKS500400 Moon Silver R/W: 1050 MB/s
Ổ Cứng Di Động LaCie Mobile Drive 2022 1TB USB-C 3.2 gen 1 (Bạc) - STLP1000400
2.490.000đ
Có 1 tùy chọn
1TB USB-C 200 grams STLP1000400 Moon Silver R/W: 130 MB/s
Ổ Cứng Di Động LaCie Mobile Drive 2022 2TB USB-C 3.2 gen 1 (Bạc) - STLP2000400
3.590.000đ
Có 1 tùy chọn
2TB USB-C 200 grams STLP2000400 Moon Silver R/W: 130 MB/s
Ổ Cứng Di Động LaCie Mobile Drive 2022 4TB USB-C 3.2 gen 1 (Bạc) - STLP4000400
5.390.000đ
Có 1 tùy chọn
4TB USB-C 300 grams STLP4000400 Moon Silver R/W: 130 MB/s
- 23%
Ổ Cứng Di Động LaCie Mobile Drive 2022 5TB USB-C 3.2 gen 1 (Bạc) - STLP5000400
5.990.000đ 7.790.000đ
Có 1 tùy chọn
5TB USB-C 300 grams STLP5000400 Moon Silver R/W: 130 MB/s
- 15%
Ổ Cứng Di Động LaCie Munich Mobile Drive 1TB USB-C (Bạc) - STHG1000400
2.190.000đ 2.590.000đ
Có 1 tùy chọn
1TB USB-C 200 grams STHG1000400 Moon Silver R/W 130 Mb/s
- 19%
Ổ Cứng Di Động LaCie Munich Mobile Drive 2TB USB-C (Bạc) - STHG2000400
3.250.000đ 3.990.000đ
Có 2 tùy chọn
2TB USB-C 200 grams STHG2000400 STHG2000402 Moon Silver & Gray R/W 130 Mb/s
- 2%
Ổ Cứng Di Động LaCie Munich Mobile Drive 4TB USB-C (Bạc) - STHG4000400
5.050.000đ 5.150.000đ
Có 2 tùy chọn
4TB USB-C 400 grams STHG4000400 STHG4000402 Moon Silver & Gray R/W 130 Mb/s
- 2%
Ổ Cứng Di Động LaCie Munich Mobile Drive 5TB USB-C (Bạc) - STHG5000400
5.750.000đ 5.850.000đ
Có 2 tùy chọn
5TB USB-C 400 grams STHG5000400 STHG5000402 Moon Silver & Gray R/W 130 Mb/s
Về đầu trang
Thu gọn