- 27%
Mac Studio M1 Max 10CPU / 24GPU / 32GB / 512GB Chính hãng VN - MJMV3SA/A
39.990.000đ 54.890.000đ
Có 1 tùy chọn
 M1 Max 10 CPU 24 GPU 32GB 512GB 2.7 Kg MJMV3SA/A 8/3/2022
- 24%
Mac Studio M1 Ultra / 20CPU / 48GPU / 64GB / 1TB Chính hãng VN - MJMW3SA/A
81.990.000đ 107.390.000đ
Có 1 tùy chọn
 M1 Ultra 20 CPU 48 GPU 64GB 1TB 3.6 Kg MJMW3 8/3/2022
- 16% MÁY OPTION
Mac Studio M1 Ultra / 20CPU / 64GPU / 128GB / 1TB Chính hãng VN - Z14K0006H
139.000.000đ 165.990.000đ
Có 1 tùy chọn
 M1 Ultra 20 CPU 64 GPU 128GB 1TB 3.6 Kg Z14K0006H 8/3/2022
- 0%
Mac Studio M2 Max 2023 12CPU / 30GPU / 32GB / 512GB Chính hãng VN - MQH73SA/A
54.800.000đ 54.999.000đ
Có 1 tùy chọn
 M2 Max 12 CPU 30 GPU 32GB 512GB 2.7 Kg MQH73SA/A 6/6/2023
- 1% MÁY OPTION
Mac Studio M2 Max 2023 12CPU / 38GPU / 32GB / 1TB Chính hãng VN - Z17Z0018G
64.500.000đ 64.999.000đ
Có 1 tùy chọn
 M2 Max 12 CPU 32GB 1TB 2.7 Kg Z17Z0018G 6/6/2023
- 0% MÁY OPTION
Mac Studio M2 Max 2023 12CPU / 38GPU / 64GB / 1TB Chính hãng VN - Z17Z0012T
74.800.000đ 74.999.000đ
Có 1 tùy chọn
 M2 Max 12 CPU 38 GPU 64GB 1TB 2.7 Kg Z17Z0012T 6/6/2023
MÁY OPTION
Mac Studio M2 Max 2023 12CPU / 38GPU / 96GB / 1TB Chính hãng VN - Z17Z0012U
85.000.000đ
Có 1 tùy chọn
 M2 Max 12 CPU 38 GPU 96GB 1TB 2.7 Kg Z17Z0012U 6/6/2023
- 5%
Mac Studio M2 Ultra 2023 24CPU / 60GPU / 64GB / 1TB Chính hãng VN - MQH63SA/A
105.000.000đ 109.999.000đ
Có 1 tùy chọn
 M2 Ultra 24 CPU 60 GPU 64GB 1TB 3.6 Kg MQH63SA/A 6/6/2023
- 0% MÁY OPTION
Mac Studio M2 Ultra 2023 24CPU / 60GPU / 128GB / 1TB Chính hãng VN - Z18000029
129.800.000đ 129.999.000đ
Có 1 tùy chọn
 M2 Ultra 24 CPU 60 GPU 128GB 1TB 3.6 Kg Z18000029 6/6/2023
- 0% MÁY OPTION
Mac Studio M2 Ultra 2023 24CPU / 60GPU / 128GB / 2TB Chính hãng VN - Z180000NV
139.800.000đ 139.999.000đ
Có 1 tùy chọn
 M2 Ultra 24 CPU 60 GPU 128GB 2TB 3.6 Kg Z180000NV 6/6/2023
- 0% MÁY OPTION
Mac Studio M2 Ultra 2023 24CPU / 76GPU / 192GB / 2TB Chính hãng VN - Z180000NW
184.800.000đ 184.999.000đ
Có 1 tùy chọn
 M2 Ultra 24 CPU 76 GPU 192GB 2TB 3.6 Kg Z180000NW 6/6/2023
- 0% MÁY OPTION
Mac Studio M2 Ultra 2023 24CPU / 76GPU / 192GB / 4TB Chính hãng VN - Z180000NX
199.800.000đ 199.999.000đ
Có 1 tùy chọn
 M2 Ultra 24 CPU 76 GPU 192GB 4TB 3.6 Kg Z180000NX 6/6/2023
Về đầu trang
Thu gọn