QUY ĐỊNH CHUNG

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

- Website thương mại điện tử Vender.vn là sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vender (“Công ty”) do Công ty phát triển, hoạt động và vận hành với tên miền giao dịch là www.vender.vn (sau đây gọi là Website). Đối tượng phục vụ là tất cả các khách hàng có nhu cầu mua hàng, đặt hàng thông qua website thương mại điện tử.

- Sản phẩm được kinh doanh tại Vender.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của nhà nước về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, chất lượng sản phẩm.

- Hoạt động mua bán tại Vender.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

II. ĐỊNH NGHĨA

Người bán: là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vender

Người mua: là mọi công dân sinh sống trong lãnh thổ Việt Nam

Thành viên: là bao gồm cả người mua và người tham khảo thông tin, thảo luận tại Website.

Thành viên khi tham gia Website phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế này.

Về đầu trang
Thu gọn