Tuỳ chọn cấu hình khác

Sản phẩm bạn đã chọn:

Tên sản phẩm

Màu:

*

M2 Pro 10 CPU hoặc 12 CPU gồm tuỳ chọn RAM 16GB 32B
M2 Max 30 GPU gồm tuỳ chọn RAM 32GB 64GB
M2 Max 38 GPU gồm tuỳ chọn RAM 32GB 64GB 96GB

Bản M2 Max, M2 Pro 12 CPU thì sạc 96W miễn phí, không chọn được sạc 67W

Microsoft Office (Gia hạn mỗi năm)

Tìm hiểu thêm Microsoft Office 365?
Tổng tiền dự kiến theo tùy chỉnh:
Bao gồm thuế GTGT khoảng

Thông tin đặt hàng

Sau khi bấm đặt hàng, Vender sẽ liên hệ với Anh/Chị để xác nhận đơn hàng.

Về đầu trang
Thu gọn