Tuỳ chọn cấu hình khác

Sản phẩm bạn đã chọn:

Tên sản phẩm

Màu:

*

M2 Max 30GPU gồm tuỳ chọn RAM 32GB 64GB
M2 Max 38GPU gồm tuỳ chọn RAM 32GB 64GB 96GB
M2 Ultra 60GPU gồm tuỳ chọn RAM 64GB 128GB 192GB
M2 Ultra 78GPU gồm tuỳ chọn RAM 64GB 128GB 192GB

M2 Ultra không chọn được ổ SSD 512GB

Microsoft Office (Gia hạn mỗi năm)

Tìm hiểu thêm Microsoft Office 365?
Tổng tiền dự kiến theo tùy chỉnh:
Bao gồm thuế GTGT khoảng

Thông tin đặt hàng

Sau khi bấm đặt hàng, Vender sẽ liên hệ với Anh/Chị để xác nhận đơn hàng.

Về đầu trang
Thu gọn