Cách tạo thêm nhiều user, tạo group user mới trên NAS Synology

Cách tạo thêm nhiều user, tạo group user mới trên NAS Synology

Thiết bị lưu trữ NAS Synology cho phép nhiều người truy cập cùng lúc và sử dụng dữ liệu từ các Thư mục nhanh chóng mà không bị giới hạn số lượng và dung lượng. Do đó bạn có thể tạo nhiều tài khoản khác nhau cho nhân viên, đồng nghiệp hay thành viên trong gia đình sử dụng dữ liệu lưu trữ trên NAS Synology. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách tạo thêm user, group để sử dụng và lưu trữ dữ liệu NAS.

Xem thêm

Cách tạo user mới, tạo nhiều tài khoản người dùng

Bước 1: Mở Control Panel -> User & Group.

Cách tạo thêm nhiều user, tạo group user mới trên NAS Synology

Bước 2: Chọn Create để mở Trình hướng dẫn tạo người dùng.

Cách tạo thêm nhiều user, tạo group user mới trên NAS Synology

Bước 3: Trên trang Enter user information, điền thông tin ở các tùy chọn sau:

Cách tạo thêm nhiều user, tạo group user mới trên NAS Synology

  • Name: tên người sử dụng, phần này là bắt buộc.
  • Description: mô tả ngắn gọn người sử dụng.
  • Email: địa chỉ email của người dùng đó, các thông báo hệ thống, tài khoản sẽ được gửi đến địa chỉ đấy.
  • Password: nhập mật khẩu cho người dùng hoặc chọn vào tạo mật khẩu ngẫu nhiên để tự động tạo mật khẩu mạng.
  • Send a notification mail to the newly created user: nếu chọn tùy chọn này, hệ thống sẽ gửi thông báo cho người dùng về tài khoản mới. Tùy chọn này yêu cầu bật thông báo email hệ thống tại Control Panel à Notification à Email. Mặc định, mật khẩu người dùng không được hiển thị trong thông báo. Tuy nhiên, nếu bạn muốn nhận mật khẩu trong thông báo tin nhắn, tick vào mục Display user password in notification mail.
  • Disallow the user to change account password: người sử dụng tài khoản đó sẽ không thể đổi pass, chỉ có các tài khoản quản trị mới đổi được.

Bước 4: Phân loại tài khoản đó vào trong nhóm nào trong 3 nhóm sau: quản trị (administrator), dịch vụ web (http), người dùng (users). Mặc định tài khoản bạn tạo sẽ được cho vào nhóm người dùng. Ngoài ra bạn có thể tạo thêm các nhóm (Group) khác và gán phân quyền cho nhóm đó.

Cách tạo thêm nhiều user, tạo group user mới trên NAS Synology

Bước 5: Gán quyền truy cập tới thư mục, bạn có thể cho phép người dùng đó có quyền truy cập tới một hay các thư mục tạo từ trước. Có 3 chế độ: không cho truy cập (No Access), được đọc/ghi (Read/Write) và chỉ đọc (Read Only).

Cách tạo thêm nhiều user, tạo group user mới trên NAS Synology

Bước 6: Gán quyền truy cập các ứng dụng của người dùng đó, bạn có thể chỉ định người đó được sử dụng những ứng dụng nào đang chạy trên NAS.

Cách tạo thêm nhiều user, tạo group user mới trên NAS Synology

Bước 7: Quy định giới hạn dung lượng cho các Shared Folder của user, bạn sẽ quy định cho phép tài khoản người dùng này có thể được sử dụng trong thư mục đó là bao nhiêu GB dung lượng.

Bước 8: Đặt giới hạn tốc độ cho người dùng: bạn có thể đặt giới hạn cho các dịch vụ khác nhau để hạn chế lượng băng thông của người dùng khi sử dụng truyền file.

Cách tạo thêm nhiều user, tạo group user mới trên NAS Synology

Cách tạo Nhóm người dùng Group trên NAS Synology

Sau khi đã tạo nhiều tài khoản người dùng, bạn có thể nhóm các user này vào từng nhóm (group) riêng để dễ dàng quản lí và phân quyền. Dười đây là cách gộp nhóm người dùng trên NAS Synology.

Bước 1: Vào Control Panel -> User & Group -> Group.

Bước 2: Ấn Create. Sau đó bạn đặt tên cho Group và điền thêm thông tin mô tả.

Bước 3: Gán những tài khoản người vào tên Group bạn tạo.

Bước 4: Phân quyền truy cập Shared Folder cho Group.

Bước 5: Cho phép chỉ định được sử dụng bao nhiêu dung lượng trong Shared Folder.

Bước 6: Gán quyền truy cập ứng dụng.

Bước 7: Đặt giới hạn tốc độ sử dụng dịch vụ cho Group.

>> BƯỚC TIẾP THEO: PHÂN QUYỀN, CẤP QUYỀN NGƯỜI TRUY CẬP USER

← Bài trước Bài sau →
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận

Về đầu trang
Thu gọn